Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2013-03-01

Wystartował przetarg na przeprowadzenie badań i opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji PoznańskiejDnia 22 lutego br. Miasto Poznań we współpracy z Powiatem Poznańskim ogłosiło przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań mobilności mieszkańców Poznania i wszystkich gmin powiatu poznańskiego oraz opracowanie Planu Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej.

Przedmiot zamówienia w przetargu podzielono na 3 etapy:
ETAP I - Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu zarówno środków transportu publicznego, jak i samochodów osobowych na wybranych drogach, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wjazdowych do Poznania i do wybranych gmin powiatu poznańskiego.
ETAP II - Opracowanie cyfrowego modelu ruchu Aglomeracji Poznańskiej, będącego podstawą do analiz efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej nowych inwestycji komunikacyjnych oraz narzędziem niezbędnym w prognozowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców przy uruchamianiu nowych połączeń lub zmianie istniejących;.
ETAP III - Opracowanie projektu dokumentu "Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej", który po zatwierdzeniu przez Rady Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego stanie się zobowiązaniem władz do zapewnienia świadczenia usług transportu publicznego na określonym poziomie, uwzględniającym możliwości finansowe poszczególnych samorządów, potrzeby mieszkańców i warunki ochrony środowiska.

Projekt obejmuje obszar Miasta Poznania oraz 17 gmin powiatu poznańskiego. Uzyskane na ten cel dofinansowanie unijne, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wyniosło 1,8 mln zł. Na podstawie badania powstanie "Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej", który pozwoli jednoznacznie określić dalsze kierunki działań wszystkich samorządów na terenie całej aglomeracji w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz stworzyć model ruchu, uwzględniający potrzeby mieszkańców, możliwości finansowe gmin i powiatu oraz stopień oddziaływania systemu transportowego na środowisko. Oczekiwany termin opracowania "Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej" to koniec lutego 2014 roku.

Przygotowanie tego dokumentu jest niezbędne, aby aplikować o kolejne fundusze unijne na budowę nowych tras tramwajowych i kolejowych, intermodalnych węzłów przesiadkowych, parkingów Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych i pętli tramwajowych oraz nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej.

Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony 4 kwietnia 2013 r. Ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Poznania na Placu Kolegiackim 17 w pokoju nr 442.

Jeżeli postępowanie przebiegnie bez większych zakłóceń, to pierwsi ankieterzy zapukają do mieszkańców lub spotkają się z pasażerami w pobliżu dużych węzłów przesiadkowych już na początku maja. Na każdym etapie projektu, mieszkańcy będą informowani o wynikach prac.

Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, komunikacja, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne
 - 1