2009-05-15

Rada Aglomeracji Poznańskiej obchodzi 2 rocznicę powstaniaDwa lata temu 15 maja 2007 roku w poznańskim Ratuszu, Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański oraz przedstawiciele gmin powiatu poznańskiego, podpisali "Porozumienie o współpracy", na mocy którego powstała Rada Aglomeracji Poznańskiej. Porozumienie zostało zawarte pod patronatem Marszałka Senatu, Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Głównym zamierzeniem Rady jest koordynacja zarówno wspólnych przedsięwzięć, jak i tych, które realizowane są przez poszczególne gminy, a mogą mieć wpływ na okoliczne samorządy.

W piątek 15 maja 2009 roku członkowie Rady Aglomeracji obchodzili 2. rocznicę podpisania Porozumienia. W związku z powyższym w poznańskim Ratuszu, na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania oraz Starosty Poznańskiego, wystosowane w imieniu członków Rady, zebrali się: burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin tworzących Radę Aglomeracji, a także parlamentarzyści i osoby zaangażowane w działania Rady.

Podczas spotkania podsumowano dwa lata działalności Rady, w czasie których: wydano publikację pn. "Aglomeracja Poznańska", zawierającą zestawienie ofert inwestycyjnych, zorganizowano warsztaty planistyczne, dzięki którym zinwentaryzowano konflikty na stykach między gminami; finalizowano prace nad utworzeniem związku międzygminnego dotyczącego gospodarki odpadami, wspomniano współpracę przy organizacji Konferencji Klimatycznej oraz wspólnie organizowane przedsięwzięcia w ramach Roku Klimatu i Środowiska, a także dwóch edycji Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, oraz innych spotkań, podczas których poruszano wiele tematów takich jak choćby stan przygotowań do EURO 2012.

Prof. Tomasz Kaczmarek zaprezentował najnowszy projekt Rady Aglomeracji Poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, które jest jednostką badawczą afiliowaną przy Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynującą prace badawcze 4 poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską. Podstawowym zadaniem Centrum jest diagnoza znaczących problemów związanych z funkcjonowaniem aglomeracji oraz budowa strategii jej rozwoju.

Przedstawiono także portal Aglomeracji Poznańskiej, który ma być podstawowym narzędziem informacyjnym integrującym mieszkańców aglomeracji, wyposażonym docelowo w różnego rodzaju e-usługi i informacje mapowe.

Mając na uwadze fakt, że tworzenie nawet tak modelowych aglomeracji zachodnich jak Region Hanower trwało nawet kilkadziesiąt lat, wydaje się, że współpraca samorządów w obrębie Aglomeracji Poznańskiej przebiega owocnie, zwłaszcza że w Polsce nie istnieją jeszcze odpowiednie regulacje prawne dotyczące obszarów metropolitalnych.

Tagi:
Aglomeracja Poznańska, Centrum Badań Metropolitalnych, Działalność, Powiat poznański, Poznań, Rada Aglomeracji Poznańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 - 1