2011-06-09

Z młodzieżą o aglomeracji poznańskiej w ŚremieBurmistrz Śremu Adam Lewandowski zakończył cykl spotkań z młodzieżą, podczas których rozmawiał o przynależności gminy Śrem do aglomeracji poznańskiej. Nieprzypadkowo została wybrana grupa młodych słuchaczy, ponieważ właśnie to pokolenie będzie uczestniczyć w procesie budowy metropolii poznańskiej.

Podczas spotkań z młodzieżą burmistrz omówił główne ramy tworzenia europejskich struktur metropolitalnych. Młodym śremianom zaprezentowane zostały główne zadania oraz perspektywy rozwoju powstałego w tym roku Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Podczas cyklu 5 spotkań burmistrz spotkał się uczniami Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, Zespołu Szkół Technicznych im Hipolita Cegielskiego i Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów.

Zobacz także:
Śrem ›


Tagi:
Działalność, Edukacja, konsultacje społeczne, Śrem
 - 1
 - 2