Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-05-31

Sytuacja powodziowa w Aglomeracji PoznańskiejW południowych gminach Aglomeracji poziom wody w Warcie przestał wzrastać. Dzisiaj w Śremie wodowskaz wskazywał poziom rzeki Warty - 562 cm.

Stany alarmowe i bezwzględny zakazy wstępu na wały obowiązują jednak nadal. Wysoki stan wody będzie się utrzymywał przez najbliższych kilka dni. Może to spowodować rozmiękczenie i przesiąkanie wałów przeciwpowodziowych. Miejsca, gdzie pojawiają się przecieki, na bieżąco są umacniane workami z piaskiem. Przez cały czas trwają prace w m.in.: Czapurach, Niesłabinie, Luboniu, Rogaliku i przy oczyszczalni ścieków w Łęczycy - tu szczególnie potrzebna jest pomoc.
Wysoki stan wód gruntowych jest przyczyną pojawienia się wody w piwnicach niektórych domów.
Wysoka woda zaczyna teraz zagrażać gminom leżącym poniżej Poznania, do których dotarła fala kulminacyjna. Od wczoraj, 30 maja, ze zbiornika Jeziorsko do rzeki wypływa 250 metrów sześciennych wody na sekundę. Kolejne zmniejszenie zrzutów ma zapobiec dalszemu wzrostowi poziomu wody w Warcie.
W Poznaniu od godz. 8.30 stan Warty nie uległ zmianie i o godz. 12.30 wodowskaz na moście św. Rocha wskazywał 666 cm.
We wszystkich gminach sytuacja powodziowa jest monitorowana na bieżąco.

Tagi:
Kórnik, Luboń, Ochrona środowiska, powódź, Poznań, Warta
 - 1