Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania




2012-09-26

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej



Centrum Badań Metropolitalnych UAM opublikowało studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Studium zawiera kompleksową diagnozę stanu zagospodarowania i uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej.

Przedstawiono w nim różne elementy struktury przestrzennej aglomeracji: podział terytorialny, środowisko przyrodnicze, krajobraz rolniczy, rynek nieruchomości, walory i zagospodarowanie turystyczne, rozmieszczenie i strukturę ludności, sieć osadniczą, zabudowę mieszkaniową, funkcje gospodarcze, w tym o znaczeniu metropolitalnym, infrastrukturę transportową, infrastrukturę techniczną, placówki infrastruktury społecznej. W Studium zaprezentowano także aktualne dokumenty planistyczne oraz syntezę kierunków rozwoju przestrzennego w skali całej aglomeracji. Studium stanowi efekt współpracy środowiska naukowego, planistów przestrzennych i przedstawicieli samorządów lokalnych.

Centrum Badań Metropolitalnych jest jednostką badawczo-rozwojową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizującą swoje cele oraz zadania poprzez prowadzenie badań, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

Zobacz także:
Centrum Badań Metropolitalnych ›


Tagi:
Buk, Centrum Badań Metropolitalnych, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Planowanie przestrzenne, Pobiedziska, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, uwarunkowania
 - 1