Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-09-14

Przypominamy, że 15 września mija termin płatności kolejnej raty podatku od nieruchomości.Podatnicy będący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, co oznacza, iż zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, jednak aż do zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani. Wierzyciel może dochodzić całości lub części świadczenia od kilku dłużników lub od każdego z osobna. Wobec tego, to współwłaściciele powinni ustalić między sobą tryb rozliczeń z tytułu płacenia podatku od nieruchomości, lub osoba, która zapłaci całość podatku ma prawo domagać się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu stosownej części dokonanej wpłaty na drodze powództwa cywilnego, a organ podatkowy nie może ingerować w te sprawy. Ustalenia te są zatem bardzo istotne dla wygody samych płatników podatku.

Podobnie jak w latach poprzednich, podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości, ich samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem osób fizycznych - najemców lokali mieszkalnych nie będących odrębnymi nieruchomościami), a nawet ci, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie stanowi zaległość podatkową i podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, które są naliczane do dnia zapłaty włącznie. W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostają także koszty upomnienia, a gdy zapłata nadal nie nastąpi, wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania długu w drodze postępowania egzekucyjnego, co powoduje powstanie kolejnych kosztów.

Przypominamy również, że nieruchomość niemieszkalna, które mają założoną odrębną księgę wieczystą, od 1 stycznia br. są opodatkowane podatkiem od nieruchomości stawkami jak dla budynków pozostałych.
W związku z tym podatnicy, którzy są właścicielami/współwłaścicielami takich nieruchomości, składając deklarację na podatek od nieruchomości na 2010 r. powinni powierzchnię hali garażowej/garażu wykazać jako budynek pozostały (do tej pory opodatkowany jako budynek mieszkalny).
Zmiana ta wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym również poznańskiego.

Więcej informacji o podatkach lokalnych można uzyskać w urzędach gmin.

Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Gospodarka i biznes, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, podatek, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Rodzina i zdrowie, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne
 - 1