2018-03-13

Niebawem ruszy remont ul. Gdyńskiej w CzerwonakuPonad 40,2 mln zł będzie kosztować przebudowa ulicy Gdyńskiej na odcinku od granicy Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, na terenie gminy Czerwonak. W II kwartale tego roku wybrany zostanie wykonawca, a roboty zostaną zakończone do końca roku 2019.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z WRPO 2014-2020 w wysokości blisko 12,3 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania (ZIT dla MOF Poznania). Umowę o udzielenie dofinansowania, 13 marca 2018 r. podpisali Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i Maciej Wudarski, zastępca prezydenta miasta Poznania. Stowarzyszenie Metropolia Poznań w trakcie uroczystości reprezentował starosta poznański Jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta inwestycja jest ważna. Dzisiejsza uroczystość to dowód dobrego współdziałania samorządów - mówił marszałek Marek Woźniak. Okoliczności ustaleń dotyczących inwestycji przypomniał wiceprezes Jan Grabkowski. - Uroczystość ta świadczy o tym, że słowo wypowiedziane jest tak samo ważnej jak zapisane, bo nie ma dokumentu potwierdzającego to co kiedyś obiecywano mieszkańcom gminy Czerwonak.

- To co dzisiaj się dzieje podkreśla trafność naszych decyzji sprzed ponad dziesięciu lat, mam na myśli powstanie Rady Aglomeracji, a później Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wiele naszych działań realizowanych jest dzięki istnieniu wspólnoty samorządowej w postaci naszego stowarzyszenia - dodał Jan Grabkowski.

Dofinansowana inwestycja dotyczy fragmentu drogi wojewódzka nr 196 (ul. Gdyńska) o długości ok. 1,2 km, znajdującej się na terenie gminy Czerwonak. Obecnie droga jest jednojezdniowa, po remoncie będzie dwujezdniowa, na każdej z jezdni będą dwa pasy. Dodatkowo w ramach projektu planuje się przebudowę 2 drogowych skrzyżowań - z ul. Piaskową oraz z ul. Poznańską ze skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo, budowę sygnalizacji świetlnej na projektowanym przejściu dla pieszych i rowerzystów lokalizowanym na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piaskową a projektowanym zjazdem do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Ponadto pomiędzy ulicami Poznańską i Piaskową wybudowana zostanie droga serwisowa, która zapewni obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej oraz prowadzącej ruchu rowerowy i pieszy (z wydzieleniem kontrapasu dla rowerów szerokości 1,5 m oraz chodnika szerokości 1,5 m). W ramach inwestycji wybudowane zostaną też m.in. trzy zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, nowe oświetlenie i ekrany przeciwhałasowe.

Po zakończeniu inwestycji znacznie skróci się czas podróży na wyremontowanym odcinku, poprawi się płynności ruchu pojazdów, komfort oraz wyeliminowane zostaną obecne utrudnienia na odcinku drogi stanowiącym aktualnie tzw. "wąskie gardło" na jednym z głównych wylotów zewnętrznych miasta. Droga po remoncie będzie bezpieczniejsza dla użytkowników, zdecydowanie powinna zmniejszyć się liczba wypadków i kolizji drogowych.

Załączniki:
Harmonogram_szkolen_dla_beneficjentow_2018_na_www.pdf [381.81 KB]


Tagi:
Czerwonak, dofinansowanie, Infrastruktura transportowa, Poznań, remont, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2