Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2011-07-29

"Dozwolone w szczególnym przypadku", czyli zmiany w przepisach dla rowerzystówJazda na rowerze po chodniku, czy wyprzedzanie w korku ulicznym? Wprowadzenie nowych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym spowodowało wiele wątpliwości o zgodność niektórych działań z prawem. Wiedza o tych zmianach pozwoli uniknąć kar, a co najważniejsze ułatwi bezpieczne poruszanie się w ruchu ulicznym.

Po wejściu nowych przepisów ustawy dozwolono, w drodze wyjątku, na jazdę rowerzystów po chodniku. Należy jednak pamiętać, iż co do zasady poruszanie się rowerzystów po chodniku jest prawnie zabronione. Do szczególnych przypadków, w których rowerzysta może zjechać z pobocza zalicza się trudne warunki pogodowe, takie jak ulewny deszcz, mgła, śnieg, gołoledź na jezdni czy też silny wiatr. Możliwość zjechania z drogi obejmuje wszystkie sytuacje, w których słaba widoczność uniemożliwia poruszanie się po jezdni. Zgodnie z prawem rowerzysta opiekujący się dzieckiem w wieku do dziesięciu lat może skorzystać z możliwości jazdy chodnikiem. Dzieje się tak też w przypadku, gdy chodnik o szerokości co najmniej 2 metrów jest położony w pobliżu drogi, którą poruszają się samochody z dozwoloną prędkością większą niż 50 km/h. We wszystkich powyższych przypadkach rowerzysta ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym. Wykorzystanie innych sytuacji niż wymienione, zjechanie z pobocza lub nieustąpienie pierwszeństwa jest działaniem bezprawnym i podlega karze w wysokości 50 złotych.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest jazda rowerzystów obok siebie. Zgodnie z prawem, sytuacja taka jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy rowerzyści nie powodują problemów w poruszaniu się innych uczestników ruchu lub nie są zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno poruszania się na jezdni, jak i na pasie drogowym. Zgodnie z prawem, więc, w każdym momencie pojawienia się innego uczestnika ruchu drogowego rowerzyści powinni ustawić się jeden za drugim, aby nie stanowić zagrożenia. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować mandatem w wysokości 50 złotych za niedozwoloną jazdę obok siebie lub karą sięgającą kwoty 200 złotych za utrudnianie ruchu na drodze.

Zgodnie z obowiązującym prawem, rowerzyści muszą poruszać się pasem ruchu dla rowerów lub też wytyczoną drogą rowerową ustaloną dla kierunku, w którym się poruszają. Pas ruchu stanowi wytyczony odcinek położony z prawej strony jezdni, który umożliwia pierwszeństwo poruszania się rowerzysty, gdy podąża on prosto na skrzyżowaniu. Zasadą jest również obowiązek jazdy poboczem. Wyjątkiem jest jedynie uszkodzone pobocze lub też powodowanie utrudnień na drodze.

Przepisy nowej ustawy wprowadzają również liczne udogodnienia dla rowerzystów. Jest to m.in. możliwość wyznaczenia na skrzyżowaniu śluzy rowerowej, dzięki której rowerzysta będzie lepiej widoczny dla innych pojazdów. Niestety, zablokowanie przez rowerzystę ruchu na skrzyżowaniu może skutkować mandatem w wysokości 50 złotych. Ustawa daje również prowadzącym rowery możliwość wyprzedzania w trakcie dużego natężenia ruchu. Przepis ten posiada jednak zastrzeżenie umożliwiające wyprzedzanie wyłącznie z prawej strony.

Niektóre ze zmian wprowadzonych 21 maja 2011 r. przez ustawę Prawo o ruchu drogowym umożliwiają odstępstwo od reguły w szczególnych przypadkach. Nie jest to i nie powinno być równoznaczne z całkowitym zezwoleniem na określone działania rowerzystów. Szczegółowa znajomość prawa w takim przypadku pozwala na uniknięcie dotkliwych kar oraz umożliwia bezpieczne poruszanie się na drodze.

Tagi:
bezpieczeństwo, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1