2015-11-25

Rusza strona internetowa ZITW środę, 25 listopada 2015 r. oficjalnie uruchomiony został internetowy serwis informacyjny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Serwis prowadzi Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca (IP) WRPO 2014+.

Layout strony (grafika) opracowana została na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i przekazana zainteresowanym Instytucjom Pośredniczącym w kraju, w tym Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2015 r.), zawartego pomiędzy Związkiem ZIT, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1146) Stowarzyszenie pełni zadania obejmujące udział w wyborze projektów do dofinansowania oraz współpracę przy przygotowaniu kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych poddziałań dedykowanych ZIT. Funkcjonowanie Związku ZIT dla MOF Poznania finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasta Poznania i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych (jednostki samorządu terytorialnego Zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, w tym Powiat Poznański). MOF Poznania został wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zgodnie z obszarem działalności Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Zapraszamy do odwiedzania strony: www.zit.metropoliapoznan.pl

Tagi:
Ogłoszenia, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1