2017-04-24

Master Plan zakończony sukcesemTrwają prace związane z zakończeniem realizacji ostatnich zadań objętych projektem Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Efekty projektu, którego termin zakończenia wyznaczony jest na ostatni dzień kwietnia br., dają szerokie podstawy do uruchomienia połączeń kolejowych w ramach systemu połączeń osobowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Realizacja projektu bardzo mocno pogłębiła integrację jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Efekty działań prowadzonych w ramach projektu omówiono w trakcie konferencji, 21.04. Wzięło w niej udział ok.150 osób. Historię i zakres prac przedstawił kierownik projektu i dyr Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań Maciej Musiał.
- Po zakończeniu projektu "Master Plan dla PKM" główny ciężar pracy spocznie na przyszłym organizatorze - Urzędzie Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego. Mam świadomość, że nie będzie to praca łatwa, ale na pewno przyjemna i przynosząca wiele satysfakcji nie tylko mieszkańcom - pasażerom kolei, ale też tym, którzy dla tej sprawy będą pracować - mówił M. Musiał.
Projekt został zrealizowany w ciągu 4 lat. Liderem i beneficjentem projektu "Master Plan dla PKM" jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z którym w marcu 2013 r. partnerzy podpisali listy intencyjne. Stronami umowy podpisanej 26.11. 2013 r. oraz aneksu z dn. 21.11. 2014 r. jest 39 partnerów, w tym Woj. Wielkopolskie oraz 28 jednostek samorządu terytorialnego, m.in: Miasto Poznań i Powiat Poznański.
Podstawowym celem projektu było zrealizowanie podstawowych działań:
- opracowanie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego
- opracowanie Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy obszarach wokół stacji i przystanków PKM z zadaniem utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych z parkingami oraz funkcją usługowo-handlową
- sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji.
Dzięki oszczędnościom zrealizowano także dodatkowe działania:
- opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach PKM"
- opracowanie poszerzonej koncepcji pt. "Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania"
- Koncepcja funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej na obszarze działania PKM ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego rozwoju technicznego systemów dynamicznej informacji pasażerskiej.
Jednym z efektów realizacji projektu Master Plan dla PKM jest rozpoczęcie rozmów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego i przedstawicielami gmin na temat zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów w ramach PKM i podziału kosztów.
Konferencję i projekt Master Plan podsumował Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego.
- Transport kolejowy bywa w określonych sytuacjach transportem optymalnym. Jest to kierunek, który należy rozwijać. Transport kolejowy nie jest jednak transportem tanim. Aby mógł on funkcjonować wymaga dużych nakładów. Aby jego funkcjonowanie było racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione wymagane są duże przepływy pasażerów. Nie da się utrzymać linii, gdy zainteresowanie będzie niewielkie.
W. Jankowiak podkreślił też ogromne znaczenie projektu dla pogłębienia integracji jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w projekt.
Koszt projektu Master Plan dla PKM wyniósł 1 907 609,00 zł.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

Tagi:
Master Plan, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, węzły przesiadkowe
 - 1