Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-06-21

Rok 2017 oceniony pozytywnieW trakcie posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca 2018 r. Rada Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań pozytywnie oceniła pracę Zarządu Stowarzyszenia w 2017 r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 r. i uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
Działania realizowane przez Stowarzyszenie w 2017 roku przedstawił Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura. W 2017 roku główne działania Stowarzyszenia skupiały się wokół realizacji zadań związanych z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej w dysponowaniu środkami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Środki na realizację ZIT w wysokości 196,6 mln euro pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca grudnia 2017 r. w ramach realizacji Strategii ZIT podpisano 72 umowy na łączną kwotę dofinansowania UE ponad 536 mln zł. Poziom zakontraktowania alokacji ZIT na koniec 2017 roku osiągnął poziom 67 %.
Stowarzyszenie bardzo intensywnie pracowało też nad organizacją Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która 10 czerwca tego roku rozpoczęła funkcjonowanie. W ramach przygotowań do wprowadzenia systemu połączeń kolejowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Stowarzyszenie współuczestniczyło w opracowaniu nowych zasad udziału poszczególnych samorządów we współfinansowaniu dodatkowych regionalnych połączeń kolejowych, których wprowadzenie pozwoliło na uzyskanie 30 minutowej częstotliwości połączeń w godzinach szczytu na obszarze metropolii. Pod koniec 2017 roku samorządy położone na trasach czterech pierwszych linii (do Jarocina, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Wągrowca) porozumiały się w sprawie współudziału w finansowaniu połączeń PKM. Od grudnia Poznańska Kolej Metropolitalna ma swoje logo, wybrane w przeprowadzonym przez Stowarzyszenie konkursie.  
Ważnym wydarzeniem zainicjowanym w 2017 roku przez Stowarzyszenie było też powołanie Metropolitalnej Komisji Planistycznej (składa się z 13 członków), jako elementu systemu wdrażania Koncepcji Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Metropolitalna Komisja Planistyczna jako organ doradczy opiniuje gminne Studia uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory komisja opiniowana kilkanaście zmian Studiów. Spośród innych realizowanych przez Stowarzyszenie w ubiegłym roku projektów dyrektor Wiśniewski omówił jeszcze projekt pn. Aktywni Obywatele Metropolii Poznań.

Tagi:
Aktywni Obywatele Metropolii, Działalność, Komisja Planistyczna, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2