Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-04-19

Porozmawiajmy o klimacie - IX Klimatyczne Forum MetropolitalneJakie niekorzystne zjawiska są związane ze zmianami klimatycznymi? Jakie środki adaptacyjne w sytuacji zmian klimatu zastosować? Między innymi na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy dwudniowego IX Klimatycznego Forum Metropolitalnego, które odbyło się w połowie kwietnia w Poznaniu.

Wnioski z konferencji wyznaczają działania, które pilnie należy przeprowadzić, aby powstrzymać zmiany klimatyczne i dostosować się do okresowo występujących anomalii. Kierowana przez uczestników forum sugestia zintensyfikowania działań dotyczyła podmiotów na wszystkich szczeblach - od instytucji światowych, poprzez kontynentalne, krajowe, regionalne, lokalne, aż po pojedynczych ludzi. Działania adaptacyjne do zmian klimatycznych powinny być jak najszybciej i jak najszerzej wprowadzane w życie. Uczestnicy konferencji sugerowali np. wykorzystanie działań planistycznych dla ochrony środowiska. Miałoby to polegać m.in. na wyznaczeniu w planach terenów sztywno wyłączonych spod zabudowy, wprowadzeniu przepisów, które wymuszałyby zatrzymywanie wody na terenie posesji, oraz promowaniu zielonych dachów i wprowadzeniu regulacji dotyczących wysokiej efektywności energetycznej budynków. Uczestnicy konferencji sugerowali też powrót do koncepcji tworzenia korytarzy przewiewowych w miastach. Działania adaptacyjne wymagają zmian prawnych, którymi jak najszybciej powinni zająć się parlamentarzyści - apelowali uczestnicy.
Niektóre z postulatów dotyczyły terenu metropolii Poznań. Sugerowano np. wyznaczanie terenów niebiesko-zielonych (woda i zieleń), ochronę istniejących terenów podmokłych, wzmożenie starań w celu zwiększenie zdolności wchłaniania wody na terenach już zurbanizowanych. Kolejne proponowane rozwiązania to tworzenie parków kieszonkowych, małych enklaw zieleni, zadaszanie parkingów obsadzanych roślinnością.
Współorganizatorem IX Klimatycznego Forum Metropolitalnego było Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Tagi:
Klimatyczne Forum Metropolitalne, Ochrona środowiska, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1
 - 2
 - 3