Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2009-11-30

Strategia rozwoju dla aglomeracji poznańskiej - koniec pierwszego etapu pracW piątek, 27 listopada, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się podsumowanie I części projektu badawczego "Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej".

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z organizacji badań, koordynowanych przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM, ich podstawowe wyniki i omówiono wykorzystanie rezultatów analiz do tworzenia dokumentu: Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej do 2020 r.

Centrum Badań Metropolitalnychjest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której celem jest opracowanie strategii rozwoju dla Aglomeracji Poznańskiej. Powstanie jednostki zostało sfinansowane przez wszystkie samorządy tworzące Radę Aglomeracji Poznańskiej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Programowej Konsorcjum, do której należą: Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański, przedstawiciel gmin Rady Aglomeracji Poznańskiej, rektorzy 4 największych uczelni poznańskich (Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego) oraz uznani profesorowie zajmujący się problematyką rozwoju metropolitalnego.

Obecni na spotkaniu samorządowcy pozytywnie odnieśli się do efektów zespołu badawczego. Zgłoszono kilka sugestii odnośnie dalszego kierunku prac. Uznano m.in., że w opracowywaniu strategii powinno się uwzględnić również relacje i oddziaływanie pomiędzy Aglomeracją Poznańską a pozostałą częścią regionu.

W przyszłym roku, w styczniu, zaplanowano wspólne spotkanie zespołu badawczego Centrum Badań Metropolitalnych z członkami Rady Aglomeracji Poznańskiej, podczas którego przedyskutowane zostaną kwestie związane z przyszłą strategią.

Tagi:
Aglomeracja Poznańska, Centrum Badań Metropolitalnych, Działalność, Politechnika Poznańska, Powiat poznański, Poznań, Rada Aglomeracji Poznańskiej, strategia rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy
 - 1