2016-03-14

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach WRPO 2014+ (ZIT Poznań)Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

w następujących dziedzinach/poddziedzinach:

1. Transport zbiorowy i mobilność miejska:
1.1 Tworzenie systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
1.2 Rozbudowa systemu tras rowerowych.
2. Efektywność energetyczna - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
3. Dziedzictwo kulturowe - ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe.
4. Edukacja:
4.1 System kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
4.2 System kształcenia zawodowego (młodzieży i dorosłych) oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
5. Rynek pracy:
5.1 Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (usługi profilaktyki prozdrowotnej).
5.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (usługi opieki nad dziećmi do lat 3).

Więcej informacji: tutaj

Zobacz także:
ZIT Metropolia Poznań ›


Tagi:
Edukacja, Ochrona środowiska, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1