2017-08-04

Pieniądze z POIiŚ dla PoznaniaW czwartek, 3 sierpnia 2017 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przedstawiciele Poznania i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisali umowy na dofinansowanie trzech inwestycji dotyczących transportu publicznego.

Dofinansowane projekty to: Przebudowa ul. św. Marcin, budowa linii tramwajowej w ul. Ratajczaka oraz przebudowa tras tramwajowych w ul. Dąbrowskiego. Do 2022 roku wymienione inwestycje pochłoną łącznie 294 mln zł, z czego ponad 130 mln zł będzie pochodziło z funduszy  unijnych, z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wymienione projekty zostały wpisane jako projekty komplementarne do opracowanej przez Stowarzyszenia Metropolia Poznań Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Był to warunek otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

- Miasta są bardzo zainteresowane tym obszarem. My również, bo transport miejski zwiększa jakość życia w naszych miastach i przyczynia się do ich rozwoju gospodarczego. Bez sprawnie funkcjonującego transportu nie ma rozwoju gospodarczego naszych miast - mówił w trakcie uroczystości podpisania umów Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Tagi:
dofinansowanie, Ogłoszenia, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Transport indywidualny i zbiorowy, transport publiczny, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne