2015-05-21

Warsztaty wymiany doświadczeń dla partnerstw międzysamorządowychW dniach 19 i 20 maja 2015 r. w Serocku odbyły się "Warsztaty wymiany doświadczeń dla partnerstw międzysamorządowych". Tematem wiodącym spotkania było budowanie wspólnych instytucji do zarządzania rozwojem. W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolii Poznań oraz miasta Lubonia.

Organizatorem warsztatów był Związek Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych. Związek Miast Polskich już od 2012 roku udziela pomocy merytorycznej oraz wspomaga ekspercko partnerstwa realizujące projekty w programie "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".
Podczas warsztatów zostały przedstawione i omówione formy współpracy międzysamorządowej na przykładzie  aglomeracji Stavanger oraz wspólne dostarczanie usług w partnerstwie gmin regionu Vaernes w środkowej Norwegii.
Omówione zostały również zagadnienia dotyczące uregulowania formy współdziałania podmiotów biorących udział projektach i wykorzystywania zasobów lokalnych dla rozwoju obszarów funkcjonalnych. Istotną częścią warsztatów była prezentacja i analiza wyników badań socjologicznych na temat współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

Załączniki:
warsztaty ZMP.docx [40.36 KB]


Tagi:
Działalność, Luboń, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, warsztaty