2018-01-03

Dziesiątki milionów na węzły przesiadkoweKolejne inwestycje związane z budową węzłów przesiadkowych uzyskały dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. 29 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane odpowiednie umowy.

Dofinansowanie otrzymała budowa węzła przesiadkowego przy Rondzie Rataje w Poznaniu oraz w gminach: Śrem, Puszczykowo, Szamotuły, Rokietnica i Mosina. Łączna kwota dofinansowania wynosi 146 mln. zł. Największa część środków, bo ponad 106 mln zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przebudowy ronda Rataje. - W ostatnich godzinach tego roku prezentujemy przedsięwzięcia wspierające inwestycje w tzw. niską emisję i transport publiczny. Wartość wszystkich projektów to 203 mln zł, a dofinansowanie unijne to blisko 146 mln zł. Największy projekt Miasta Poznania dotyczy bardzo ważnego, kluczowego i wrażliwego komunikacyjnie punktu - ronda Rataje. Pozostałe to nieco mniejsze projekty, ale o nie mniejszej ważności. Wartość tych projektów przekłada się przede wszystkim na ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla i polepszenie komfortu podróżowania po Metropolii Poznańskiej - powiedział marszałek Woźniak, gratulując wszystkim beneficjentom dobrej pozycji w wyścigu po unijne pieniądze.

Inwestycje realizowane będą w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania". Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 334 mln zł. Przy rozdziale środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach ZIT istotną rolę odgrywa Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Projekty na które podpisano umowy na dofinansowanie w ramach ZIT:
Miasto Poznań
Nazwa projektu: "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje"
Całkowita wartość projektu: 153 753 113, 73 zł; kwota dofinansowania: 106 611 085,01 zł
Gmina Śrem
Nazwa projektu: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie"
Całkowita wartość projektu: 5 288 502,05 zł; kwota dofinansowania: 4 495 226,73 zł
Miasto i Gmina Szamotuły
Nazwa projektu: "Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego"
Całkowita wartość projektu: 2 551 813,35 zł; kwota dofinansowania: 2 153 401,34 zł
Gmina Rokietnica
Nazwa projektu: "Węzeł przesiadkowy Rokietnica"
Całkowita wartość projektu: 28 827 593,52 zł; kwota dofinansowania: 22 400 313,35 zł
Gmina Mosina
Nazwa projektu: "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie gminy Mosina - etap I"
Całkowity koszt projektu: 8 173 371,66 zł; kwota dofinansowania: 6 947 365,90 zł
Miasto Puszczykowo
Nazwa projektu: "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Całkowity koszt projektu: 3 902 333,79; kwota dofinansowania: 3 316 983,72

Tagi:
dofinansowanie, Infrastruktura transportowa, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, węzły przesiadkowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2
 - 3