2018-05-23

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnychDziałając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowego w zakresie edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania - RPZ Grypa.
Szczegóły na stronie: http://bip.metropoliapoznan.pl/metropoliapoznan/bip/ogloszenia.html

Załączniki:
Harmonogram_szkolen_dla_beneficjentow_2018_na_www.pdf [381.81 KB]


Tagi:
grypa, nabór, Ogłoszenia, Poznań, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1