Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-06-29

Kolejne węzły z dofinansowaniemW piatek, 29 czerwca Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3 pn. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania". Dofinansowanie uzyskały inwestycje na terenie gmin Kleszczewo, Stęszew, Swarzędza i Buku.

Łączny koszt realizacji projektów wyniesie blisko 94,5 mln złotych, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 58 mln złotych.

Projekty wszystkich beneficjentów obejmują projekty inwestycyjne w zakresie wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej w ramach ZIT dla MOF. Pieniądze otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolą gminom zrealizować inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz - każdej na swoim terenie -zbudować m.in. zintegrowane węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. Kleszczewo, Swarzędz), ścieżki rowerowe (Kleszczewo, Swarzędz, Strykowo, Buk), parkingi P&R i B&R czy K&R (Swarzędz, Stęszew, Strykowo), zatoki autobusowe czy kupić autobusy niskoemisyjne (np. Swarzędz).

Realizacja dofinansowanych projektów pozwoli wszystkim beneficjentom m.in. ograniczyć emisję CO2, poprawić stan środowiska i wydajność kosztową transportu, jak również poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Planowanych działań jest znacznie więcej, szczegóły projektów włodarze zaproszonych gmin przedstawią podczas briefingu prasowego.

W imieniu gmin - beneficjentów umowy podpisali: Bogdan Kemnitz - wójt Gminy Kleszczewo, Włodzimierz Pinczak - Burmistrzem Gminy Stęszew, Marian Szkudlarek - Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz oraz Stanisław Filipiak - Burmistrzem Miasta i Gminy Buk.

Tagi:
autobusy niskoemisyjne, Buk, Infrastruktura transportowa, Kleszczewo, mobilność miejska, Stęszew, Swarzędz, ścieżki rowerowe, transport publiczny, zatoki autobusowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1