Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2011-01-10

Familijny Poznań przyjmuje wnioski na dofinansowanie rachunków za zimną wodę i ściekiFundacja Familijny Poznań przyjmuje wnioski za dofinansowanie do zimnej wody i ścieków, za kolejny, tj. IV kwartał obejmujący miesiące: październik, listopad i grudzień. Wnioski można składać w siedzibie Fundacji do 15 stycznia 2011 roku.

Z pomocy Funduszu Wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. W szczególności:
osoby samotnie wychowujące dzieci;
osoby i rodziny żyjące w ubóstwie;
rodziny wielodzietne i rodzinne formy opieki zastępczej.

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak (tylko dla części mieszkańców, którzy korzystają z usług Aquanetu), Mosina, Kórnik, Suchy Las i Brodnica (w zakresie mieszkańców wsi: Bodniczka, Żabno, Esterpole).
Aby uzyskać pomoc należy umówić się telefonicznie na wizytę w biurze Fundacji, wypełnić wniosek, odpowiedzieć na kilka pytań pracownika biura, przedłożyć dokumenty: potwierdzenie bieżących dochodów netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny zamieszkujących w gospodarstwie domowym (renta, emerytura, wynagrodzenie od pracodawcy, zasiłki, alimenty, dodatek mieszkaniowy itp.), kserokopie rachunków za wodę i ścieki za miesiąc październik, listopad i grudzień, kserokopię dowodu osobistego, książeczkę czynszową (jeżeli jest wydana)

W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez Fundację bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane należności za zimną wodę i ścieki.

Maksymalna pomoc wynosi 50 % wartości zobowiązania.

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Staszica 15, pod numerem tel. 61 843-63-04 oraz na stronie Fundacji www.familijny.pl

Tagi:
Aquanet, Czerwonak, dofinansowanie, dopłaty, Familijny Poznań, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Poznań, Puszczykowo, Rodzina i zdrowie, Suchy Las, Swarzędz
 - 1