Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2012-07-19

Przedstawiciele Dopiewa, Pobiedzisk, Poznania i Puszczykowa z wizytą w BretaniiOd 11 do 15 lipca br. przedstawiciele Dopiewa, Pobiedzisk, Poznania i Puszczykowa przebywali w mieście partnerskim Rennes we Francji. Podczas wizyty wzięli udział w seminarium podsumowującym wieloletnie kontakty pomiędzy Wielkopolską i Bretanią.

W czasie seminarium w Rennes i St Brice-en-Cogles (gmina współpracująca z wielkopolskim Dopiewem) rozmawiano o osiągnięciach, zdobytych doświadczenia, wzajemnych oczekiwaniach i o nowych sposobach współdziałania. Poruszono również takie zagadnienia, jak udział młodzieży we współpracy miast i gmin, praktyczna organizacja współpracy, a także tworzenie tożsamości europejskiej.

Przedstawiciele samorządowców z wielkopolskich gmin oraz z przedstawicielami ukraińskiego regionu Winnica i niemieckiego miasta Erlangen, spotkali się między innymi z władzami regionu i miasta oraz z członkami korpusu dyplomatycznego. Uczestniczyli w uroczystości wręczenia polskich orderów zasługi pani Gracie Léon i panu Jean Meinnel, zasłużonym dla współpracy Bretanii i Wielkopolski.

Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie Bretania-Polska w Rennes, we współpracy między innymi z Miastem Rennes, Regionem Bretanii, Komitetem Współpracy Poznań-Rennes, bretońskimi gminami oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

W czasie rozmów strona bretońska podkreślała gotowość do kontynuowania współpracy z Poznaniem i Wielkopolską, co znalazło swoje potwierdzenie w serdecznym i gościnnym przyjęciu, z jakim spotkali się goście seminarium, świadczącym o trwałości więzów przyjaźni nawiązanych wiele lat temu. Kolejne spotkania, których celem ma być poszukiwanie nowych kierunków i dynamizacja współpracy polsko-bretońskiej, planowane są w Poznaniu i w wielkopolskich gminach w 2013 roku.

Pierwsze kontakty między naszymi regionami miały miejsce w czasie stanu wojennego w Polsce. Do 1994 roku z Bretanii do Polski przybywały ciężarówki transportujące leki, sprzęt medyczny, żywność, ubrania i inne potrzebne artykuły ofiarowane przez Bretończyków, których poruszył apel dziennika Ouest-France o pomoc dla Polaków. W 1993 r. w Poznaniu powstał Dom Bretanii, następnie w 1998 r. Poznań i Rennes podpisały porozumienie o współpracy, a od 2005 r. oficjalna umowa o kontaktach partnerskich łączy Wielkopolskę i Bretanię.

Tagi:
Bretania, Dopiewo, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, seminarium, Sport i rekreacja