Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-05-25

Poznańska Kolej Metropolitalna po inauguracjiW pierwszej kolejności pociągami kursującymi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą mogli jeździć mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych Poznań - Nowy Tomyśl, Poznań - Grodzisk Wielkopolski, Poznań - Jarocin i Poznań - Wągrowiec.

Moment rozpoczęcia funkcjonowania przedsięwzięcia pod nazwą PKM będzie miał miejsce 10 czerwca. W piatek, 25 maja na Dworcu Letnim w Poznaniu, w wydarzeniu inaugurującym funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wzięli udział przedstawiciele władz samorządów położonych wzdłuż wymienionych linii, a także reprezentanci gmin i powiatów usytuowanych wzdłuż kolejnych pięciu linii, na których połączenia w systemie PKM będą uruchamiane sukcesywnie do 2021 roku. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech, krótkich wystąpień - Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Jacka Jaśkowiaka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prezydenta miasta Poznania oraz Jana Grabkowskiego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosty poznańskiego. Wojciech Jankowiak poinformował m.in., że w ciągu doby przyjeżdża do Poznania i wyjeżdża z miasta ok. 450 pociągów. Z tego 335 uruchamianych jest przez Województwo Wielkopolskie. Z tych połączeń każdej doby korzysta 57-58 tys. pasażerów.
- Odnośnie harmonijnej współpracy, to czasami trzeba przedstawić swoje racje w obronie mieszkańców Poznania, tak jak wójtowie i burmistrzowie przedstawiają swoje racje w imieniu mieszkańców swoich gmin. Dziękuję przedstawicielom samorządów za to, że wszystkie wątpliwości sobie wyjaśniliśmy i dzisiaj cieszymy się sukcesem - mówił Jacek Jaśkowiak. -Połączenia kolejowe w systemie PKM to nie wszystko - podkreślał prezydent i mówił o ogromnym znaczeniu powstających w ramach ZIT węzłów przesiadkowych. Powstanie 55 węzłów z 63 parkingami dla samochodów i 74 dla rowerów. Po zakończeniu inwestycji przybędzie ok. 4,4 tys. miejsc postojowych dla samochodów i prawie 1,8 tys. dla rowerów.
Starosta Jan Grabkowski przypomniał historię powstawania Stowarzyszenia, do którego pierwszym krokiem było utworzenie w 2007 roku Rady Aglomeracji złożonej z 19 samorządów. Dzisiaj Stowarzyszenie składa się z 23 jednostek samorządu terytorialnego, włącznie z powiatem poznańskim i miastem Poznań. Organizacja prowadzi intensywne działania, których celem nadrzędnym jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszaru. Spośród wielu prowadzonych przez Stowarzyszenie wymienić można choćby kilka: działania dotyczące ZIT,  Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, projekt Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. - Potrafimy we własnym gronie rozwiązywać spory, znajdujemy rozwiązania wielu nurtujących mieszkańców problemów. Jako instytucja pośrednicząca Stowarzyszenie wpływa na rozdysponowanie 800 mln zł dofinansowania w ramach ZIT. Rzadko się spotyka sytuacje, gdy samorządy solidarnie chcą się do jakiegoś działania dokładać. W przypadku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej dostrzegliśmy wspólny cel i z dofinansowaniem działania właściwie problemów nie było. Za to bardzo dziękuję. To świadczy, o tym, że jako samorządy weszliśmy już na wyższy poziom - powiedział Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starosta Poznański.  
Po wystąpieniach miała miejsce uroczystość wręczenia Olivierowi Romanowskiemy, sześciolatkowi z Wągrowca specjalnego wyróżnienia za pracę zgłoszoną w konkursie na logo Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Nagrodę - voucher na bezpłatny przejazd pociągiem Kolei Wielkopolskich w kabinie, razem z maszynistą - wręczył Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Zarządu Poznańskich Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. Po tym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pociągami Kolei Wielkopolskich, które wozić będą pasażerów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednym ze składów goście pokonali trasę z Dworca Głównego do dworca Poznań Wschód i z powrotem.

Tagi:
Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4