2015-12-18

Konkurs na koncepcję architektoniczną węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej rozstrzygniętyW piątek 18 grudnia 2015 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ogłoszono wyniki zorganizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wyglądu węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Pierwszą nagrodę w wysokości 25.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano pracowni projektowej Melon.group z Warszawy.

Konkurs zorganizowany został przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wyniki ogłosił przewodniczący Sądu Konkursowego mgr inż. arch. Jerzy Gurawski. W holu budynku otwarto także wystawę prac zgłoszonych do konkursu.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej wspólnych elementów małej architektury oraz systemów informacji wizualnej na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Zintegrowane węzły przesiadkowe to miejsca umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w tym parkingi P&R i B&R, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów oraz systemy informacyjne m.in. umożliwiające zapoznanie się z rozkładem jazdy. Węzły przesiadkowe będą zintegrowane z systemem planowanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz zapewnią szybką i efektywną komunikacji dla mieszkańców całego obszaru Metropolii Poznań.

Pracownia projektowa Melon.group z Warszawy przedstawiła swoją autorską wizję m.in. wiat rowerowych, toalet oraz elementów małej architektury takich, jak ławki, stojaki na rowery, zegary, tablice informacyjne i kierujące, pojemniki na zieleń i odpady, elementy monitoringu i oświetlenia itd. W opinii członków Sądu Konkursowego projekt zwycięskiego zespołu umożliwia wpisywanie się w różne sytuacje przestrzenne związane z architekturą budynków stacji kolejowych. Zaproponowana forma jest nowoczesna a zaprojektowane elementy małej architektury i obiekty kubaturowe cechują się optymalną funkcjonalnością.

Tagi:
bike and ride, konkurs, park and ride, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 - 1
 - 2
 - 3