2017-06-20

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań oceniony pozytywnieRada Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań pozytywnie oceniła pracę Zarządu w 2016 r.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 19 czerwca br. w Poznaniu, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2016 r. i uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Ponadto Rada Metropolii podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Tagi:
Działalność, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Zarząd Stowarzyszenia
 - 1