Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-05-29

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje partnerówStowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje 2 partnerów (NGO) i (POZ) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu profilaktyki nowotworów skóry.

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera (organizację pozarządową reprezentującą interesy pacjentów oraz placówkę POZ) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.
Ogłoszenie dotyczy projektu konkursowego w zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania - RPZ Czerniak.
Szczegóły na stronie  http://bip.metropoliapoznan.pl/metropoliapoznan/bip/ogloszenia.html

Załączniki:
Harmonogram_szkolen_dla_beneficjentow_2018_na_www.pdf [381.81 KB]


Tagi:
Ogłoszenia, Poznań, profilaktyka nowotworów, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1