Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-10-23

ZIT na półmetkuBlisko 50 proc. środków z ponad 800 mln zł, które były do dyspozycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania zostało rozdysponowanych. Na dofinansowanie budowy węzłów przesiadkowych konkursów już nie będzie, w tym dziale środki na konkursy  już są wyczerpane.

Pierwsze umowy na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania podpisane zostały 16 grudnia ubiegłego roku. Do końca września tego roku podpisano już 68 umów na łączną kwotę ponad 390 mln zł, co stanowi blisko 50% alokacji przyznanej dla Metropolii Poznań (806 mln). Do zakontraktowania pozostało 416 mln zł. Kolejne środki w ramach ZIT trafią do beneficjentów już w najbliższym czasie, ponieważ obecnie trwają cztery konkursy (dwa na budowę węzłów przesiadkowych, jeden na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i konkurs na budowę dróg rowerowych), w ramach których jest ocenianych ponad 20 wniosków. - Rozstrzygnięcie tych konkursów prawdopodobnie nastąpi jeszcze w bieżącym roku. Szacuje się, że łączna wartość dofinansowania dla projektów, które przejdą ocenę z wynikiem pozytywnym i zostaną wybrane do dofinansowania wyniesie około 325 mln zł, więc faktycznie do zagospodarowania w 2018 roku zostanie około 90 mln zł. Z tej kwoty  50 mln zostanie przeznaczone na dofinansowanie budowy węzła przesiadkowego na Junikowie. - W ramach tej inwestycji jest planowana budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z przebiegającą w tym miejscu linią kolejową. Decyzję o wsparciu tego projektu ze środków ZIT podjęła w kwietniu bieżącego roku Rada Metropolii - mówi Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
W najbliższych kilku miesiącach Stowarzyszenie Metropolia Poznań planuje przeprowadzić konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego, wsparcia nauczania matematyki i informatyki w szkołach, rozwoju usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w zakresie profilaktyki zdrowia. Zostaną także złożone trzy wnioski w trybie pozakonkursowym - wniosek na drugi etap przebudowy ul. Gdyńskiej (odcinek od granicy miasta do Centralnej Oczyszczalni Ścieków), na wspomniany wyżej projekt budowy węzła transportowego Junikowo oraz projekt wsparcia start-upów w branży IT.
Do tej pory w aglomeracji poznańskiej najwięcej środków ZIT przeznaczono na wsparcie budowy węzłów przesiadkowych - 170 mln zł. W tym zakresie dofinansowanie otrzymały 23 projekty obejmujące łącznie budowę na terenie Metropolii Poznań około 40 węzłów przesiadkowych. Około 34 miliony zł stanowiło wsparcie finansowe 13 projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, natomiast na renowację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów społeczno-kulturalnych przeznaczono prawie 35 mln zł  na 8 projektów. Wsparcie w wysokości około 80 mln zł otrzymało szkolnictwo ogólne i zawodowe. Z tej kwoty 53 mln zł przeznaczono na dofinansowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w maszyny i urządzenia służące do zdobycia kwalifikacji w innowacyjnych, poszukiwanych na rynku zawodach. Duże dofinansowanie ze środków ZIT na rozbudowę i doposażenie otrzymały dwie placówki prowadzące działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.
Do tej pory największe dofinansowanie otrzymał, złożony przez Miasto Poznań, projekt przebudowy ul. Gdyńskiej na odcinku od Bałtyckiej do wiaduktu kolejowego. Wysokość dofinansowania wyniosła 41 mln zł. Prawdopodobnie już wkrótce palmę pierwszeństwa przejmie inny projekt Poznania, który jest obecnie w trakcie oceny - przebudowa Ronda Rataje. Miasto wnioskuje o dofinansowanie inwestycji kwotą 106 mln zł. Dla porównania, najmniejsze dofinansowanie, na projekt wsparcia nauczania matematyki i informatyki w szkołach Powiatu Poznańskiego, otrzymał Powiat Poznański.
W kilku działach środki zostały w całości wyczerpane. Nie będzie więc w ramach ZIT ogłaszania kolejnych konkursów w obszarach: budowa węzłów przesiadkowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i renowacja zabytków.

Tagi:
integracja, inwestycje, Ogłoszenia, Poznań, Swarzędz, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1