Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2013-02-25

"Dni Pamięci" - cykl imprez poświęconych życiu i działalności prof. Józefa KostrzewskiegoOd 25 lutego do 11 marca 2013 r. potrwają w gminie Pobiedziska - "Dni Pamięci", czyli cykl imprez poświęconych życiu i działalności prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) - wybitnego naukowca, społecznika i patrioty, wieloletniego dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który urodził się w Węglewie.

Na cykl Dni Pamieci składają się:
Wystawa pt. "Józef Kostrzewski na nowo odkrywany", przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (komisarz: dr Andrzej Prinke) i eksponowana latem ubiegłego roku w siedzibie Muzeum. Ilustruje ona szereg niedawno odkrytych faktów z życia Profesora oraz jego związki z Ziemią Pobiedziską; obecnie zostanie pokazana w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach w okresie od 26.02. do 6.03. br.
Wystawka oświatowa, poświęcona postaci Profesora; będzie eksponowana od 25.02. br. w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie, gdzie pozostanie już na stałe jako element Izby Pamięci patrona tej szkoły.
Cztery prelekcje prezentujące postać Józefa Kostrzewskiego jako syna Ziemi Pobiedziskiej, a jednocześnie - jednego z najwybitniejszych polskich uczonych XX w. oraz wielkiego społecznika i patrioty. Prelekcje będą połączone z pokazem multimedialnym, zawierającym m.in.: wybór z bogatej kolekcji niepublikowanych dotąd zdjęć i dokumentów oraz fragmenty archiwalnych filmów i audycji radiowych. Wygłosi je dr Andrzej Prinke z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który od kilku lat prowadzi szerokie studia historyczno-archiwalne nad życiem i dziełem Profesora. Prelekcje zostaną wygłoszone w Szkole Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie (wersja dla uczniów tej szkoły: 25.02. o godz. 11.00), oraz w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach (27.02. o godz. 17.00) i w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska (6.03. o godz. 16.30), a także w jej filii w Biskupicach (11.03. o godz. 17.00).

Postać prof. Józefa Kostrzewskiego jest dziś nadal obecna w zbiorowej pamięci społeczeństwa gminy Pobiedziska, o czym świadczy szereg rozmów, przeprowadzonych ostatnio w ramach programu badawczego dr. Andrzeja Prinkego. Jednakże wiedza o tym wielkim uczonym i patriocie ogranicza się zwykle do stereotypu "odkrywcy Biskupina", "współtwórcy Uniwersytetu Poznańskiego" czy "archeologa walczącego o polskość Ziem Zachodnich".

Obecna propozycja ma na celu - obok przypomnienia tych podstawowych osiągnięć Profesora - rozszerzenie jego sylwetki o dokonania, czasem równie frapujące, czy nawet sensacyjne, na innych polach, np.: wspierania walki o niepodległość Polski, m.in. poprzez pomoc dla powstańców wielkopolskich (1918), a następnie - śląskich, współpracy z polską delegacją na Konferencję Wersalską (1918-19), gdzie ważyły się losy granic odrodzonej Polski, dalej - opieki nad szeregiem organizacji młodzieżowych, tajnych wykładów w latach 1930-tych dla Polonii, zamieszkałej na terenie III Rzeszy Niemieckiej czy pomocy dla władz polskich i alianckich w ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich po 1945 r.

Organizatorzy Dni Pamięci chcą upowszechnić i poszerzyć wiedzę na temat życia i odkryć uczonego zwłaszcza na terenie, z którego pochodził i gdzie nadal żyją ludzie, którzy go pamiętają, tj. na Ziemi Pobiedziskiej.

"Dni pamięci" organizowane są wspólnie przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Fundację Scena Pobiedziska, Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Szkołę Podstawową im. Prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie.

Zobacz także:
Pobiedziska ›
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ›


Tagi:
Dni Pamięci, Kultura, Muzeum Archeologiczne, Pobiedziska
 - 1