Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania




2020-02-14

Węzeł w Kleszczewie otwarty



W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanych w ramach WRPO ze środków unijnych na terenie metropolii Poznań powstaną w sumie 53 węzły przesiadkowe, na finansowanie tych inwestycji podpisane są umowy. Z tej liczby 24 węzły są już wykonane i rozliczone. Wartość całkowita wszystkich inwestycji (węzłów) wynosi ok. 620 mln zł z czego wysokość dofinansowania to 423 mln. W piątek 14 lutego uroczyście otwarty został kolejny węzeł przesiadkowy, tym razem w Kleszczewie.

Projekt pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmuje budowę dwóch węzłów – w Kleszczewie i w Tulcach. Otwarty węzeł w Kleszczewie robi bardzo pozytywne wrażenie. Inwestycja przyciąga uwagę nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale także udogodnieniami dla pasażerów. Na węźle znajduje się ogrzewana poczekalnia, jak również toaleta. Bieżące informacje o godzinach odjazdów autobusów wyświetlane są na aktywnej tablicy umieszczonej na peronie. Kierowcy mogą zostawić swoje auta na parkingu przygotowanym dla 56 pojazdów. Jest oczywiście też miejsce dla rowerów, wiata pomieści 30 jednośladów. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych – z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania. Wójt Bogdan Kemnitz w bardzo interesujący sposób przedstawił całość rozległego projekt, który jest realizowany na terenie gminy Kleszczewo. Projekt, oprócz budowy dwóch węzłów przesiadkowych przewiduje m.in. budowę dróg rowerowych o długości 0,838 km, pięć obiektów „P&R” z 240 miejscami postojowymi, trzy obiekty „B&R” z 78 miejscami postojowymi oraz zakup dziewięciu autobusów. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 28 mln zł, a wysokość dofinansowania ponad 20,2 mln zł. Projekt w całości zostanie zakończony w połowie przyszłego roku. – Niegdyś było to miejsce znajdujące się na uboczu. Dzisiaj Kleszczewo, Tulce to miejscowości z nowoczesnym węzłem przesiadkowym, z dostępem do autostrady i do drogi ekspresowej, miejsce, które jawi się na mapie powiatu poznańskiego jako bardzo ciekawe i dobre miejsce do rozwoju inwestycji. Chwała tym, którzy potrafią skorzystać, którzy pomyśleli wcześniej i się zgodzili na to, żeby założyć kiedyś Stowarzyszenie Metropolia Poznań – mówił w trakcie uroczystości starosta Jan Grabkowski.
W uroczystym otwarciu węzła wziął również udział m.in. Tadeusz Czajka (wójt Tarnowa Podgórnego). – Mamy tutaj potwierdzenie tego, jak wiele w rozwoju naszych poszczególnych małych ojczyzn zależy od wsparcia unijnego. Widzimy jak ogromne środki wsparły realizację potrzeb. Trzeba o tym pamiętać kiedy uczestniczy się w dyskusjach dotyczących tego, czy warto, czy nie warto być w Unii – podkreślił wójt Czajka. Wójt Tarnowa przekazał wójtowi Kleszczewa – Bogdanowi Kemnitzowi prezent – obraz przedstawiający tradycyjny wiejski wielkopolski pejzaż. Obraz wykonała osoba niepełnosprawna.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Kleszczewo, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10