Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-01-16

Jest wykonawca bazy w WągrowcuInwestycję, która obejmie budowę zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Leśnej w Wągrowcu zrealizuje firma ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. W połowie stycznia umowę z wykonawcą podpisał zarząd Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Punkt Utrzymania Taboru, bo tak nazywa się kompleks, będzie się składać z Hali Głównej o powierzchni zabudowy 2 783,00 m kw., gdzie będą dokonywane przeglądy poziomu P1, P2, naprawy bieżące, mycie zewnętrzne, sprzątanie wnętrz pojazdów oraz Hali Postojowej o powierzchni zabudowy 1 971,61 m kw., gdzie odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i pomieści po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.
Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej dla 50 osób.
Wartość umowy wynosi 48 741 115,67 zł netto. Budowa ma się zakończyć w ciągu dwudziestu czterech miesięcy.
Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pt. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego nr RPWP.05.02.01-30.0004/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 Transport; Działania 5.2 Transport Kolejowy; Poddziałania 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej Współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 34 mln zł.


FOT. ARCHIWUM KOLEI WIELKOPOLSKICH


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznańska Kolej Metropolitalna
 - 1