Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-07-18

Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei WielkopolskichSpółka Koleje Wielkopolskie, operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, rozstrzygnęła przetarg na dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd.

Pojazdy te będą stanowić istotne uzupełnienie taboru Kolei Wielkopolskich i będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.
Zwycięzcą przetargu została polska firma Newag. Wykonawca zadeklarował dostawę dwóch pierwszych składów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa zostaną dostarczone po 500 dniach. Łączna wartość zamówienia podstawowego (czterech składów) opiewa na kwotę prawie 95 mln zł brutto. Planowane dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, działanie 5.2) wynosi 66 368 000 złotych.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1