Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-01-18

Coraz więcej osób w pociągach, autobusach i tramwajachKoleje Wielkopolskie Sp. z o.o., przewoźnik obsługujący połączenia kolejowe realizowane w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), przedstawiła statystyki dotyczące liczby pasażerów korzystających w drugim półroczu 2018 roku z połączeń kolejowych na liniach obsługiwanych w ramach PKM. Poznaliśmy też dane z drugiego półrocza 2018 dotyczące przychodów z biletów Bus-Tramwaj-Kolej.

W zestawieniu dotyczącym funkcjonowania Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. (KW) porównano liczbę pasażerów na liniach obsługiwanych w ramach PKM w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 do liczby pasażerów obsługiwanych w tym samym okresie rok wcześniej (wtedy jeszcze PKM nie funkcjonowała). Drugi wykres obrazuje skalę wzrostu przychodów (w analogicznych okresach) z biletów Bus-Tramwaj-Kolej. Dane te jednoznacznie świadczą o wzroście popularności wśród mieszkańców metropolii Poznań transportu zbiorowego.
Połączenia w ramach PKM uruchomiono na początku czerwca ub. roku na czterech liniach – z Poznania do Grodziska Wlkp., Wągrowca, Nowego Tomyśla i Jarocina, natomiast we wrześniu pociągi z logo PKM dojechały do Swarzędza. Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania PKM wzrosła liczba połączeń. Porównując dane z II półrocza 2017 i analogicznego okresu w roku 2018 nietrudno zauważyć bardzo duży wzrost liczby pasażerów. I tak na linii Poznań – Grodzisk Wlkp. liczba podróżnych, w badanym okresie, wzrosła o ponad 146 tys., na linii do Wągrowca o ponad 142 tys., i o prawie 210 tys. na linii do Nowego Tomyśla. Dane te dotyczą pasażerów, których przewoziły pociągi Kolei Wielkopolskich. Mimo, że przewozy realizowane w ramach PKM na linii do Swarzędza uruchomiono dopiero we wrześniu 2018 r., porównując dane z drugiego półrocza 2017 i tego samego okresu roku 2018, zauważyć można, że liczba pasażerów w 2018 roku wzrosła o ponad 250 tys. osób. Miarodajnych wyników dotyczącego porównywalnych okresów nie można podać odnośnie linii do Jarocina, ponieważ spółka Koleje Wielkopolskie, która przygotowała zestawienie na podstawie własnych danych, na tej linii realizuje przewozy dopiero od grudnia 2017 r. Wcześniej to zadanie realizował inny przewoźnik – Koleje Regionalne POLREGIO.
Bus-Tramwaj-Kolej (BTK) to kolejowy, imienny bilet miesięczny. Wprowadzony został w 2012 r. przez POLREGIO wspólnie z KW oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Od 1 września 2017 r. zasięg biletu okresowego BTK rozszerzony został o nowe strefy. Wspólny bilet na przejazdy pociągami KW i POLREGIO oraz autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej w Poznaniu jest wygodną i tanią alternatywą dla dwóch oddzielnych biletów okresowych. Rozwiązanie doceniają osoby korzystające ze zintegrowanego transportu, co można dostrzec choćby porównując wyniki finansowe (przychody) rok do roku. I tak przychody ze sprzedaży biletów BTK (taryfa normalna) w drugim półroczu 2018 roku były wyższe od przychodów w tym samym okresie roku 2017 o prawie 100 proc. (973 035,00 zł w 2017 r. i 1 873 747,00 zł w 2018 r.), przychody ze sprzedaży biletów ulgowych (ulga 49 proc.) wzrosły o 130 tys., a ze sprzedaży biletów ulgowych o ponad 165 tys. zł (51 proc.).
W sumie przychody ze sprzedaży biletów BTK w II półroczu 2018, w porównaniu z tym samym okresem roku 2017, wzrosły o prawie 1,2 mln zł.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3