Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-16

Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniemProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była budowa drogi rowerowej z oświetleniem i infrastrukturą rowerową na odcinku od Obornik do Stobnicy w gminie Oborniki. Wybudowanych zostało 11,8 km trasy rowerowej oraz 3 obiekty „Bike&Ride” - Miejsca Obsługi Podróżujących z 30 stanowiskami postojowymi. Trasa przebiega po nasypie zlikwidowanej linii kolejowej od Obornik przez Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko do Stobnicy. Parkingi „B&R” zlokalizowane zostały przy ścieżce rowerowej w miejscowości Bąblin ok. 250 m od przystanku autobusowego i w Stobnicy ok. 180 m w linii prostej od przystanku autobusowego. Dzięki temu łatwiejsze jest skorzystanie z komunikacji zbiorowej. Na całej trasie zamontowane zostało nowe oświetlenie: 42punkty świetlne LED oraz 9 punktów świetlnych hybrydowych.


Dzięki realizacji projektu została zwiększona dostępność obszarów gminy Oborniki, stanowiących element MOF Poznania oraz zapewniono wysoką jakość przemieszczania się mieszkańców gminy Oborniki poprzez połączenie trasą rowerową 7 miejscowości, jak również osób przyjezdnych. W założeniu realizowane także w ramach projektu promowanie dróg rowerowych i roweru jako środka transportu przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii i może przełożyć się na zachowania sprzyjające jej oszczędzaniu, tym samym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do otoczenia. Poza takimi walorami jak nieszkodliwość dla środowiska, niskie koszty infrastruktury ważną staje się dbałość o stan fizyczny - coraz więcej osób uznaje rower za wygodne antidotum na omijanie zakorkowanych ulic.

Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozbudowa-systemu-tras-rowerowych-w-gminie-oborniki-odcinek-od-stobnicy-do-obornik-wraz-z-infrastruktura-rowerowa-i-oswietleniem ›


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Oborniki, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4