Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-09-13

Tramwaj do stacji Poznań Wschód? Skonsultujmy toRozpoczynają się konsultacje w sprawie tramwaju do stacji kolejowej Poznań Wschód. Realizacja wskazanej inwestycji zapewniłaby doprowadzenie w ten rejon alternatywnego środka komunikacji publicznej. Początkiem planowanej linii tramwajowej miałyby być pętla Zawady. Dostępność środków finansowych oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych będą miały duży wpływ na decyzję dotyczącą realizacji inwestycji.

Połączenie dworca Poznań Wschód z aktualnie istniejącą pętlą Zadawany, poprzez budowę nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulic Zawady i Głównej, zapewniłoby lepszą jakość komunikacji miejskiej w tym regonie miasta. Inwestycja pozwoliłaby również na wykorzystanie potencjału dworca kolejowego Poznań Wschód i stworzenie nowego centrum przesiadkowego, poprzez budowę węzła z parkingiem Park&Ride i nowej pętli autobusowej. Władze Miasta Poznania przyznają, że jest to jedno z priorytetowych przedsięwzięć w nowej perspektywie unijnej.

Zapowiadane konsultacje społeczne pozwolą na wypracowanie optymalnego modelu przebiegu potencjalnej trasy. Pod dyskusję poddany zostanie przebieg linii w dwóch wariatach. Obie propozycje będą miały swój początek w rejonie pętli tramwajowej Zawady. Pierwszy etap inwestycji zakłada zakończenie trasy okolicach dworca Poznań Wschód. Nie wyklucza się jej przedłużenia wzdłuż linii kolejowej nr 365 Poznań – Wągrowiec, do ulicy Gnieźnieńskiej. Pierwsza z proponowanych opcji zakłada prowadzenie trasy ulicami Zawady i Główną, a następnie w okolicach istniejącego marketu i boiska Polonii Poznań. Drugi wariant również zakłada przebieg ulicami Zawady i Główną, w rejonie rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma powstać w połowie ulic Harcerskiej i Wiejskiej.

– Konsultacje stanowią bardzo ważną część prowadzonych przez ZTM działań przedprojektowych wśród których znajduje się także rozpoznanie możliwości technicznych dla nowej trasy – zaznacza Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W związku z tym, iż ostateczne decyzje w sprawie tej inwestycji nie zostały jeszcze podjęte, planuje się przeprowadzenie analiz, a także wspomnianych konsultacji społecznych. Konsultacje w formie ankiety internetowej rozpoczną się 20 września i potrwają do 17 października bieżącego roku.

– Zawady i Główna to rejony Poznania, w których linia tramwajowa mogłaby nie tylko zdecydowanie poprawić komunikację lokalną, ale także dać ożywczy impuls rozwojowy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.


Tagi:
Aglomeracja Poznańska, dworzec, fundusze unijne, inwestycje, mobilność miejska, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1