Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-06-15

Jak się żyje w gminie Tarnowo Podgórne?W czerwcu na terenie naszej gminy Tarnowo Podgórne planowane jest przeprowadzenie badań opinii publicznej.

– Badania opinii zlecamy od kilku lat, a ich wyniki są podstawą do podejmowania kolejnych gminnych inicjatyw – mówi wójt Tadeusz Czajka. W zeszłym roku przez pandemię i wprowadzone obostrzenia musieliśmy akcję zawiesić, ale w tym roku ankieterzy zapukają do wybranych mieszkań – dodaje wójt.
Na zlecenie gminy badania prowadzi Pracownia Badań Opinii Publicznej i Rynku. Przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych zostanie wytypowana reprezentatywna grupa mieszkańców tak, aby jej struktura wiekowa, płciowa itp. odpowiadała rzeczywistej strukturze gminy. Ankieterzy zwrócą się z prośbą o odpowiedzi na pytania o jakość życia w gminie. W tym roku kilka z nich będzie dotyczyło również wpływu pandemii na życie gminnej społeczności lokalnej. Badania mają pomóc poznać opinie mieszkańców na temat życia w gminie Tarnowo Podgórne.
 - 1