Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-02-17

Spotkanie pod powstańczym głazem – wspomnienie bohaterów z terenu gminy CzerwonakNiemal równo w setną rocznicę kończącego Powstanie Wielkopolskie rozejmu w Trewirze, mieszkańcy, w tym potomkowie Powstańców związanych z gminą Czerwonak, zebrali się w Czerwonaku.

17 lutego, w miejscu upamiętniającym bohaterów zwycięskiego zrywu – tuż pod powstańczym muralem oraz przy głazie zdobionym replikami broni z okresu Powstania Wielkopolskiego, spotkali się przedstawiciele samorządu gminnego: wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, przewodniczący rady gminy Wojciech Skrzekut, radni i sołtysi, liczna reprezentacja harcerzy, młodzież, w tym poczty sztandarowe z gminnych Szkół Podstawowych oraz przedstawiciele rodzin powstańczych.
Wartę honorową pełniły służby mundurowego: przedstawiciele Zakładu Karnego w Koziegłowach, Straży Gminnej oraz harcerstwa.
Po okolicznościowych przemówieniach, odśpiewaniu hymnu państwowego, odczytaniu rozkazu harcerskiego, modlitwie za poległych oraz złożeniu wiązanek i zniczy pod tablicą, na której upamiętniono kolejne nazwiska bohaterów, uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji w wykonaniu historyków wojskowości z Poznania.
Warto zaznaczyć, że głaz, na którym umieszczono tablicę dodatkowo zdobią dwie repliki broni wykonane z twardego drewna i metalu, wykonane ręcznie przez pracownika CRKF Akwen Mariana Klessa z pomocą Sławomira Matelskiego i Jaromira Korty.

Nazwiska Powstańców Wielkopolskich, związanych z gminą Czerwonak:

LEON LEWANDOWSKI
ANDRZEJ ANTONIAK
KONSTANTY KUBICKI
JAN GAJEWSKI
JAN WIEŃĆ
PIOTR JACKOWIAK
ANTONI PIOTROWSKI
ANTONI KORTUS
WINCENTY BANACH
KAZIMIERZ MEYER
WŁADYSŁAW OPOROWSKI
FRANCISZEK ERYŃSKI
WŁADYSŁAW PRZYBYŁOWICZ
WINCENTY DERA
STANISŁAW KONIECZNY
WOJCIECH STACHOWIAK
WALENTY STACHOWIAK
STANISŁAW STELMACH
RAJMUND TERCZEWSKI
MARCIN GLAPA
FRANCISZEK WOLNIEWICZ
WACŁAW KALISZAN
MICHAŁ RATAJCZAK
STEFAN SEKRETARCZYK
EDWARD GĄSIOREK
MICHAŁ RĄCZKIEWICZ

W bieżącym roku dopisanych zostało 8 nazwisk. Lista powstańców, których nazwiska pojawiły się na tablicy pamiątkowej, nie jest zamknięta. W przyszłości będzie można do niej dopisywać nazwiska powstańców ustalone w następnych latach. Warunkiem umieszczenia nazwiska na tablicy jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Powstaniu Wielkopolskim oraz powiązanie powstańca z terenem gminy Czerwonak.Fot. Barbara Wicher


Tagi:
Czerwonak
 - 1
 - 2