Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-04-18

Obrady Metropolitalnej Komisji Planistycznej – środa, 12 kwietnia 2017 r.Dnia 12 kwietnia 2017 r. Metropolitalna Komisja obradowała nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk. Opinia przygotowana została na wniosek Burmistrza przez zespół w składzie: Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Iwona Zwierzchowska, Agata Stoińska i Maciej Andraszyk. Treść opinii.


 Tagi:
Buk, Działalność, Metropolitalna Komisja Planistyczna, Planowanie przestrzenne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - 1