Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-07-19

Metropolia włącza ZERO WASTEStowarzyszenie Metropolia Poznań wraz ze Stowarzyszeniem CREO otrzymała właśnie decyzję o dofinansowaniu ze środków Funduszy EOG innowacyjnego projektu „Włączamy ZERO WASTE”.

Głównym celem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania w polityki lokalne dotyczące ekologii i ZERO WASTE / LESS WASTE w samorządach Wielkopolski.

W ramach rozpoczynającego się niebawem projektu w 20 szkołach powstaną Szkolne Klubu Eko-Liderów, które zaangażujemy w młodzieżowe akcje wolontariackie, takie jak szkolne kampanie i kiermasze ZERO WASTE, szkolne debaty oksfordzkie oraz wspierające partycypację młodych Szkolne Budżety ZERO WASTE.

Projekt realizowany w 20 lokalizacjach w regionie spowoduje realną zmianę w społecznościach lokalnych, w tym wzrost podmiotowości oraz wiedzy i umiejętności w zakresie partycypacji obywatelskiej. Będziemy aktywnie działać także w zakresie zwiększenia świadomości młodych ludzi w temacie znaczenia podejścia ZERO WASTE i LESS WASTE w minimalizacji odpadów i ochronie środowiska.

Nasz projekt to także innowacyjne w skali kraju rozwiązania – uruchomimy interaktywną Lokalną Mapę ZERO WASTE, zaprosimy mieszkańców gmin Metropolii Poznań do uczestnictwa w warsztatach i reprezentatywnych Panelach Obywatelskich, a na koniec projektu powstanie Masterplan dla ZERO WASTE w Metropolii Poznań – dokument inicjujący nowe podejście do ZERO WASTE i LESS WASTE w aglomeracji poznańskiej.

Projekt to także cykl webinariów „Włączmy ZERO WASTE w społecznościach lokalnych” skierowanych do urzędników samorządowych oraz przedstawicieli Rad Osiedli, Rad Sołeckich, Rad Seniorów i Rad Młodzieżowych).

W projekcie wykorzystamy też unikalne doświadczenia naszych partnerów zagranicznych - w partnerskim przedsięwzięciu wezmą udział: Stowarzyszenie CREO (Lider), Stowarzyszenie Metropolia Poznań, a także Stowarzyszenie Ekologi Brez Meja (Ekolodzy Bez Granic) ze Słowenii oraz Norsensus Mediaforum z Norwegii.

Projekt pt. „Włączamy ZERO WASTE!” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zobacz także:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wyniki-2-konkursu-na-projekty-tematyczne/ ›


Tagi:
Aktywni Obywatele Metropolii, budżet obywatelski, Edukacja, szkoła
 - 1