Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-07-22

Brak funduszy dla obwodnicy kolejowej Poznania?W celu przystosowania towarowej kolejowej obwodnicy Poznania do ruchu pasażerskiego, przez PKP Polskie Linie Kolejowe ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących m.in. budowy nowych przystanków osobowych. Liczono, że na to przedsięwzięcie uda się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, dokładniej z programu CEF. Pomimo starań modernizacja obwodnicy kolejowej nie znalazła się na liście zakwalifikowanych projektów.

Modernizacja towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do przewozów pasażerskich to projekt zapowiadany od wielu lat, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na rozwój systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a także na obszar całej metropolii poznańskiej. Z początkiem roku 2022 uruchomione zostało postępowanie przetargowe dotyczące prac budowlanych, oszacowana wówczas wartość inwestycji wynosiła około 1,5 miliarda złotych. Ostatecznie spółka kolejowa podjęła decyzję o przeznaczeniu na realizację przedsięwzięcia kwoty 1,911 miliarda złotych brutto.

Otwarcie ofert wykazało spore różnice pomiędzy przedstawionymi przez potencjalnych wykonawców ofertami a zakładanym budżetem. Najtańsza z nich, złożona przez konsorcjum DOM, Alusta, Intop Warszawa oraz AZD Praha, przekroczyła budżet zamawiającego o 588 milionów złotych. Pozostałe z firm ubiegające się o realizację zadania wyceniły swoją pracę na kwotę od niespełna 2,96 miliarda złotych do ponad 4,513 miliarda złotych.
Przedstawione oferty znacznie przekraczają złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe budżet.

Duże nadzieje pokładano również w pozyskaniu środków z programu CEF. Po opublikowaniu przez organizatora konkursu listy inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tego programu okazało się, iż projekt dotyczący modernizacji obwodnicy kolejowej Poznania nie został zakwalifikowany.

– PKP Polskie Linie Kolejowe analizują najlepsze rozwiązania dla zapewnienia finansowania projektu „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. Jedną z rozważanych możliwości jest zgłoszenie projektu do kolejnego konkursu CEF2. W przypadku uzyskania dofinansowania oddanie przystanków osobowych do użytku pasażerskiego możliwe będzie do końca perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. Obecnie projekt jest na etapie postępowania przetargowego. Na ten moment nie jest znany konkretny termin jego rozstrzygnięcia i podpisania umowy – informuje Radosław Śledziński z PKP PLK.Tagi:
Infrastruktura transportowa, obwodnica, Unia Europejska
 - 1