Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-07-08

Pierwsze posiedzenie Rady Doradczej ds. Strategii ZITW dniu 7 lipca br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027.

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i składa się z przedstawicieli reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne. Pracom Rady Doradczej przewodniczy Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań - Piotr Wiśniewski.

Do zadań Rady należeć będzie w szczególności opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+ (w tym listy projektów zaproponowanych do realizacji), opiniowanie zmian w Strategii ZIT 2021+ a także udział w procesie monitorowania postępów jej wdrażania. Nadrzędnym celem powołania Rady Doradczej jest zwiększenie udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w realizacji rozwoju strategicznego Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach planowanych w nowej perspektywie unijnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Aktywny udział organizacji społecznych pomoże w przygotowaniu i realizacji nowej Strategii ZIT na lata 2021-2027 w zgodzie z potrzebami społeczności lokalnych oraz sektora pozarządowego aglomeracji poznańskiej.

Podczas pierwszego posiedzenia przyjęto regulamin nowego organu, który precyzuje zasady pracy i zakres umocowania członków w Radzie, a także w formie prezentacji przedstawiono stan prac nad przygotowaniem Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027. Członkowie Rady byli szczególnie zainteresowani planowanymi ze środków ZIT możliwościami wsparcia organizacji pozarządowych, działających aktywnie w sferze społecznej i obywatelskiej na terenie Metropolii Poznań.

Kolejne spotkanie członków Rady Doradczej planowane jest na przełom sierpnia i września. Wtedy Rada powinna zając się już gotowym projektem nowej Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027.

Zobacz także:
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wydarzenia/rada-doradcza-pomaga-w-przygotowaniu-nowej-strategii-zit-za-nami-pierwsze-posiedzenie/r4t ›


Tagi:
Konsultacje społeczne, Strategia ZIT w MOF Poznania, ZIT
 - 1