Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-04-20

Wielkopolskie plany taboroweW najbliższym czasie Wielkopolska planuje poszerzyć swoją flotę o dodatkowe cztery elektryczne zespoły trakcyjne, na których zakup pozyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Przez samorząd złożona została już fiszka projektowa do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), która opiewa na różne typy pociągów m.in. na kilkanaście sztuk pociągów wodorowych oraz 20 jednostek elektrycznych.

Projekt nie uzyskał jeszcze akceptacji, ponieważ cały program jest nadal uzgadniany przez stronę rządową z Komisją Europejską, natomiast wsparcie finansowe na tabor regionalny ze środków KPO udzielane będzie w ramach otwartego, konkurencyjnego postepowania konkursowego w formie pożyczkowej oraz w formie grantów. - Obserwujemy i monitorujemy także sytuację w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na zakup nowych pociągów w ramach projektów regionalnych oraz programów krajowych z nowej perspektywy unijnej (mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski oraz krajowym programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). – mówi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. W tym przypadku również nie zapadły jeszcze wiążące decyzje.
- Jako region musimy myśleć o znacznych zakupach taborowych, z racji chociażby standardu uruchamianych przez nas połączeń, który chcemy ciągle poprawiać, a także potencjalnych nowych linii, które będziemy obsługiwać, jeśli uda się zrealizować projekty zgłoszone przez nas do programu Kolej+. – dodaje Wojciech Jankowiak.

Warto zaznaczyć, iż do krajowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej Województwo Wielkopolskie zgłosiło 5 projektów. Decyzje w sprawie podziału środków w ramach programu jeszcze nie zapadły, natomiast organizator transportu myśli perspektywicznie. - W dalszej kolejności zapadną też decyzje o tym, czy kursy na ewentualnych nowych liniach będziemy chcieli zlecić obecnym przewoźnikom, którzy w dużej mierze korzystają z naszego taboru, czy też stanie się to w ramach przetargu. Jeśli postawimy na przetarg, jest szansa na to, że wystartują w nim przewoźnicy z własnym taborem. Nie zmienia to jednak tego, iż potrzebujemy nowych jednostek i na pewno będziemy chcieli kupić kilkadziesiąt sztuk nowych pociągów. – mówi Marszałek.
W najbliższym czasie możemy spodziewać się ogłoszenia jednego przetargu na taboru. Zakup większej ilości jednostek z budżetu województwa nie będzie możliwy w tym roku. Nowy program regionalny dla wielkopolski najprawdopodobniej ruszy dopiero w przyszłym roku, ponieważ został on wysłany do Brukseli, gdzie podjęte zostaną negocjacje nad jego ostatecznym kształtem oraz tym co będzie można zrealizować w jego ramach.

Pod uwagę brana jest również dzierżawa taboru, aby zaspokoić potrzeby przewozowe w regionie. Samorząd województwa będzie zmuszony do skorzysta z tego rozwiązania, gdy nie uda się zakupić konkretnego taboru, który będzie pilnie potrzebny. Dzierżawa pojazdów jest kosztownym przedsięwzięciem, lecz jest ona rozciągnięta w czasie i dzięki temu łatwiejsza do udźwignięcia przez samorząd. W chwili obecnej asortyment pojazdów przeznaczonych pod dzierżawę na rynku jest niewielki. Pojazdy, które województwo w poprzednich latach dzierżawiło od Arrivy niestety nie spełniały oczekiwań podróżnych. -Musimy się trzymać określonych wymagań i zwiększać standard, jaki oferujemy w naszych pociągach, bo bez tego nie będziemy w stanie przyciągnąć nowych pasażerów. – dodaje Wojciech Jankowiak.

Wszechobecna presja i nacisk na ochronę środowiska wpływa również na plany organizatora transportu. -Mamy otwarty duży kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym i na etapie negocjacji tego kredytu było wyraźnie powiedziane, że jeśli będziemy chcieli wykorzystać te środki na zakup pojazdów napędzanych silnikiem Diesla, to nie ma takiej możliwości. – informuje marszałek. Podobnie będzie również w przypadku nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), gdzie nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na zakup pociągów spalinowych napędzanych Dieslem. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego również mocno angażuje się w koncepcję rozwoju transportu wodorowego, w szczególności kolejowego -Uważamy, że paliwo wodorowe jest naszą przyszłością. – zaznacza Wojciech Jankowiak. Podczas ostatniego zakupu nowych spalinowych pojazdów Impuls II zapewniono możliwość wyposażenia ich w pantografy, dzięki czemu w przyszłości pociągi te mogą stać się taborem dwunapędowym. Pozwoli to na ich wykorzystanie również na liniach zelektryfikowanych jako pojazdy zeroemisyjne.


Tagi:
dofinansowanie, fundusze unijne, Transport indywidualny i zbiorowy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 - 1