Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-04-13

Metropolitalny System Informacji Przestrzennej coraz bliżejMieszkańcy Metropolii Poznań bez wychodzenia z domu będą mogli wirtualnie zaplanować gdzie chcieliby postawić dom, firmę, zorganizować wycieczkę pieszą czy rowerową. Umożliwi im to Metropolitalny System Informacji Przestrzennej ¬– ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny dla użytkowników.

Dziś w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na Franowie została podpisana umowa z dostawcą systemu informatycznego i infrastruktury technicznej. Jej koszty to blisko 10 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 17 mln zł, z czego 14 mln to dofinansowanie unijne.

Każdy, kto potrzebuje źródeł związanych z zarządzaniem przestrzenią, skorzysta z aplikacji gromadzącej dane z 23 jednostek samorządowych wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Poznań. Za pomocą smartfona, lub innego urządzenia wyposażonego w kamerę cyfrową, na istniejące obiekty na wirtualnej mapie będzie można nanieść potrzebne informacje. Atutem ma być także intuicyjna obsługa programu.

– Metropolitalny System Informacji Przestrzennej skierowany jest do przedsiębiorców, samorządów, organizacji turystycznych oraz wszystkich zainteresowanych – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Nowoczesne technologie od lat funkcjonują w sferze prywatnej. Mieszkańcy oczekują, by wykorzystywać ich potencjał do usprawnienia usług publicznych, co z powodzeniem robimy. Powstanie MESIP to kolejny etap cyfryzacji administracji samorządowej – dodaje.

Docelowo narzędzie to ma uprościć i przyspieszyć podejmowanie decyzji dotyczących m.in. ochrony środowiska, turystyki i transportu, spraw gospodarczych czy planowania przestrzennego. Ograniczy biurokrację, pozwalając na szybkie załatwienie formalności.

– Obejmie on ewidencję gruntów i budynków, geodezyjną sieć uzbrojenia terenu, dane bazy obiektów topograficznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zabytków, a także zdjęcia lotnicze, numeryczny model terenu, model 3D budynków czy ortofotomapę, która dostępna jest już teraz. Możliwość sprawnego dotarcia do aktualnych, zintegrowanych danych to dla urzędników wielkie ułatwienie zarówno w pracy dokumentacyjnej, jak i w komunikacji z klientami – podkreśla Tomasz Powroźnik, dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W całości system ma zostać oddany do użytku w czerwcu 2023 r.

Tagi:
Planowanie przestrzenne
 - 1
 - 2
 - 3