Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania




2021-11-05

Na granicy Suchego Lasu i Poznania powstanie nowy węzeł



Porozumienie w sprawie dokumentacji dla węzła przesiadkowego przy kolejowej obwodnicy towarowej Poznania podpisali przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowej z ul. Sucholeską. Powstaną też nowe drogi – Obornicka i Szymanowskiego.
- Ta inwestycja jest istotna dla gminy Suchy Las, ale także dla całej metropolii i rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. To, co nas skłoniło do współpracy, to szersze spojrzenie na tę inwestycję, a nie tylko na samą budowę wiaduktu. Likwidacja kolizji na przejazdach kolejowych jest bardzo ważna, ale zależy nam, żeby nie spowodowało to generowania dodatkowego ruchu na Podolanach i Strzeszynie. Węzeł będzie musiał więc być dowiązany łącznicą do nowych ulic: Obornickiej i Szymanowskiego - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji obejmie budowę nowego przystanku pasażerskiego zlokalizowanego na obwodnicy kolejowej Poznania oraz powiązanie go z transportem publicznym. Powstanie również parking P&R po stronie północnej (gmina Suchy Las) i wiadukty drogowe nad liniami kolejowymi nr 395 (Zieliniec-Kiekrz), 803 (Poznań Piątkowo- Suchy Las) oraz 354 (Poznań Główny - Piła Główna). Do istniejącego układu drogowego zostanie dobudowana dodatkowa infrastruktura.
Podpisana umowa dotyczy jedynie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast ich ewentualna realizacja będzie wymagała środków finansowych i zawarcia odrębnych umów na realizację pomiędzy Miastem Poznań a Suchym Lasem oraz Powiatem Poznańskim i wymagać będzie pełnego wdrożenia systemów drogowych i eliminacji kolizji.


Tagi:
inwestycje, linia kolejowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, transport publiczny, węzły przesiadkowe
 - 1