Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-06-24

Czas absolutoriówStowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w Wągrowcu, mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, rok 2020 spędziło aktywnie.

Prowadzone działania dotyczyły przede wszystkim starań związanych z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji, której celem jest odtworzenie połączenia pasażerskiego na linii Czarnków – Wągrowiec. Projekt pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” zgłoszony do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus” do 2028 r. przyjętego Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Kolej Plus”. Etap II obliguje Lidera Projektu - Województwo Wielkopolskie do przedłożenia Organizatorowi Naboru PKP Polskie Linie Kolejowe SA opracowanego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu.
Gmina Miejska Wągrowiec zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 280 tys. zł dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: „Budowa V etapu obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190”. Opracowanie koncepcji umożliwi przygotowanie do realizacji budowy 2 km odcinka i przedłużenie obwodnicy miasta z Kalisk do Durowa.
 - 1
 - 2