Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-02-25

Wsparcie dla ŁawicyDzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Portem Lotniczym Poznań-Ławica, a spółką samorządu województwa – Wielkopolskim Funduszem Rozwoju (WFR) w sprawie udzielania lotnisku tak zwanej dużej pożyczki płynnościowej. Wsparcie, w kwocie 25 mln zł, przeznaczone jest na cele obrotowe, z myślą o łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Pożyczka udzielona została na 6 lat.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podkreślił: Mamy sytuację nadzwyczajną – jak wszyscy wiemy, pandemia spowodowała, że lotniska, jak i linie lotnicze, znalazły się w kryzysowej sytuacji. Muszą te czasy przetrwać. Brak przychodów przede wszystkim powoduje to, że przy stałych kosztach trzeba utrzymywać zarówno obiekty, jak i gotowość, bo lądują jednak samoloty czarterowe czy też wojskowe. Jak wiemy, Port Lotniczy w Poznaniu jest w pewnym sensie zapleczem armii amerykańskiej. To wszystko musi funkcjonować niemal normalnie, jeśli chodzi o wymogi, natomiast kosztuje i nie jest rekompensowane przez przychody.
Wojciech Marcinkiewicz, Prezes WFR podkreślił, że Fundusz jest spółką – córką samorządu województwa, którego celem jest wpieranie przedsiębiorczości. – Miniony rok dotknął negatywnymi skutkami pandemii wszystkich przedsiębiorców, stąd duża część środków będących w dyspozycji WFR została skierowana na pomoc regionalnej gospodarce – powiedział prezes Funduszu.
Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Lotniczego Poznań – Ławica, dziękując marszałkowi za osobiste wsparcie, a WFR za decyzję o udzieleniu pożyczki zaznaczył, że długie negocjacje umowy uwzględniły m.in. przedstawienie wiarygodnych danych dotyczących lotniska, które gwarantują zwrot środków do Funduszu i ich dalsze zasilanie wielkopolskiej gospodarki.
– Port lotniczy otrzyma 25 mln zł pożyczki płynnościowej, na okres 6 lat, na bardzo dogodnych warunkach, właściwie niemożliwych do uzyskania od komercyjnych banków. Dzięki temu port będzie mógł bardziej optymistycznie spojrzeć na swoją najbliższą przyszłość. Niedobory finansowe, które spotkały lotnisko, będą bezpiecznie przez tę pożyczkę zrekompensowane i mamy nadzieję, że ta pożyczka spowoduje pewną stabilizację sytuacji na jakiś czas, zarówno kadrowej, jak i funkcjonującego organizmu, jakim jest lotnisko – mówił marszałek Woźniak.
Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na podstawie Umowy Spółki, zawartej przez Wspólników 11 lipca 1997 roku. Wspólnikami Spółki są Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" (39%), Miasto Poznań (37%) i Województwo Wielkopolskie (24%).
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP.

FOT. ARCHIWUM UMWW
Od lewej: Wojciech Marcinkiewicz, Marek Woźniak oraz Mariusz Wiatrowski

 - 1