Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-01-18

Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei #EUYearofRail1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym.

Krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021 będzie koordynować Urząd Transportu Kolejowego. Każdy może zgłosić swoje pomysły wydarzeń, które miałyby się odbyć w ramach Europejskiego Roku Kolei.
Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021. – Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział – do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce – dodaje.
Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:
- promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu,
- podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei,
- zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii,
- promowanie kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi,
- promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją,
- promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii,
- promowanie unijnej sieci pociągów nocnych,
- promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw, pasażerów w ruchu kolejowym.
Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl
Inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając interaktywny formularz.


Tagi:
Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1