Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-01-14

Jak powinien być skonstruowany rozkład jazdyStowarzyszenie Metropolia Poznań i Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prowadzą badania mające na celu wykazanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym dla rozkładu jazdy pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 2021/2022.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poinformowało samorządy tworzące Stowarzyszenie o możliwości składania wniosków w tej sprawie do dnia 4 lutego, na adres e-mail: ewelina.rychlewska@metropoliapoznan.pl
Wyniki badań będą brane pod uwagę przy konstruowaniu rozkładu jazdy na lata 2021/2022. Rozkład ten będzie obowiązywał od 12 grudnia 2021 r.
Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:
- wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
- częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
- wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
- możliwości realizacji obiegów taboru,
- możliwości finansowych Samorządu Województwa,
- uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.


Ilustracja: PIXABAY


Tagi:
Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1