Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-01-04

Będą pieniądze na zakup nowego taboru kolejowego w 2021 rokuW grudniu radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uchwalili budżet na 2021 rok. Planowane dochody województwa wielkopolskiego mają wynieść 1,646 mld zł, wydatki 2,013 mld zł, a deficyt 366,6 mln zł.

Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT i PIT w wysokości 742,0 mln zł (co stanowi 45,1% dochodów ogółem) i dochody z dotacji celowych pochodzących m.in. ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 714,6 mln zł (co stanowi 43,4% dochodów ogółem).
Wśród najważniejszych wydatków majątkowych znajdują się związane z zakupem nowego taboru kolejowego (z udziałem środków z UE). To kwota 76,5 mln zł. Ważniejsze wydatki bieżące to m.in. dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – 221,8 mln zł.
Jak podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, budżet województwa wielkopolskiego na 2021 rok jest budżetem wyjątkowym. Przede wszystkim dlatego, że był opracowywany w trakcie trwania epidemii COVID-19, czyli w takim czasie, w którym trudno jeszcze oszacować ostateczne jej skutki ekonomiczne. A to ma wpływ na sytuację finansową województwa.


Tagi:
Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1