Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-11-11

Pierwsza Rada Metropolii Poznań całkowicie on-line10 listopada 2020 odbyło się posiedzenie Rady Metropolii Poznań, które pierwszy raz zostało przeprowadzone całkowicie w formule on-line.
Posiedzenie poprowadził prezes Metropolii Poznań, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 23 samorządów. W trakcie spotkania przyjęto dwie uchwały.
Uchwała nr 8/2020 w sprawie wysokości dodatkowej składki członkowskiej na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań. Założeniem tworzonego Systemu jest usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych w zakresie planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym również w obszarze turystyki oraz promocji poprawy wizerunku. MeSIP pozwoli na rozwój elektronicznych systemów dostępu do usług publicznych i na wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim. Metropolitalny System Informacji Przestrzennej jest pionierskim projektem w skali kraju i jednym z pierwszych w Europie.
Uchwałą nr 9/2020 Rada Metropolii wyraziła wolę zgłoszenia projektu i rozdysponowania środków celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 na terenie Metropolii Poznań. Członkowie stowarzyszenia chcą kwotę 11 431 741 zł przeznaczyć na sprzęt medyczny, ambulanse, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji. Decyzje o wskazanych zakupach podejmowane będą w uzgodnieniu z przedstawicielami szpitali samorządowych z terenu Metropolii Poznań. Wnioskodawcą proponowanego projektu będą Metropolia Poznań i Województwo Wielkopolskie, a po jego akceptacji będzie on realizowany w partnerstwie z Miastem Poznań i Powiatami Poznańskim, Śremskim, Obornickim i Szamotulskim.

Tagi:
Rodzina i zdrowie
 - 1
 - 2