Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-11-10

Co sądzą rowerzyści?Około 90 miast i gmin bierze udział w badaniu opinii dotyczących poruszania się rowerem w warunkach lokalnych. Wśród tych gmin są równie z zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.
Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.
Ekspertami badania są użytkownicy rowerów, którzy korzystają z nich na co dzień.
Badanie jest realizowane przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Badanie przeprowadzone zostanie według sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską od 1998 roku metodologii Fahrradklima - Test.
Ankiety dostępne są na stronach internetowych gmin biorących udział w badaniu. Wyniki raportu przedstawiane są w 6-stopniowej skali i są powszechnie dostępne. Kierowane są szczególnie do samorządowców, osób decyzyjnych oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie ruchu.


Tagi:
Sport i rekreacja
 - 1