Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-11-02

Legitymacje studenckie i doktoranckie w Kolejach Wielkopolskich nadal ważneW dniu 19 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, wprowadzające ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

Koleje Wielkopolskie informują, iż w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni spowodowanych sytuacją epidemiczną legitymacje studenckie oraz służbowe legitymacje nauczycieli akademickich – są ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu bez konieczności potwierdzania ich ważności. Na takich samych zasadach ważność podtrzymują legitymacje doktoranckie. Tym samym studenci i doktoranci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

FOT. PIXABAY


Tagi:
Poznańska Kolej Metropolitalna
 - 1